کتاب صوتی ۱۲ ستون موفقیت – قسمت ششم

 هفته پیش قسمت پنجم کتاب ۱۲ ستون موفقیت را با صدای وامق عسکری دانلود کردید و گوش کردید.

در این پست می‌توانید به قسمت ششم، توجه کنید.

1-24-2014-93-231-06-AM

فصل شش: با بهترین‌ آدم‌ها همنشین شو.