کتاب صوتی ۱۲ ستون موفقیت – قسمت پنجم

 هفته پیش قسمت چهارم کتاب ۱۲ ستون موفقیت را با صدای وامق عسکری دانلود کردید و گوش کردید.

در این پست می‌توانید به قسمت پنجم، توجه کنید.

1-24-2014-9-231-06-AM

فصل پنج: استفاده درست از زمان