کتاب صوتی ۱۲ ستون موفقیت – قسمت چهارم - یک پزشک
بلیط چارتر
1-24-2014-9-21-0w6-AM
گوناگون

کتاب صوتی ۱۲ ستون موفقیت – قسمت چهارم

هفته پیش قسمت سوم کتاب ۱۲ ستون موفقیت را با صدای وامق عسکری دانلود کردید و گوش کردید.

در این پست می‌توانید به قسمت سوم، توجه کنید.

1-24-2014 9-21-06 AM

فصل چهار: تحقق اهداف

 

 

در بحث شرکت کنید