کتاب صوتی ۱۲ ستون موفقیت – قسمت نهم

هفته پیش، قسمت هشتم کتاب ۱۲ ستون موفقیت را با صدای وامق عسکری دانلود کرده بودید و گوش کرده بودید.

در این پست می‌توانید به قسمت هشتم، توجه کنید.

1-24-2014-93-2h2331-06-AM

فصل نه: رشد مالی تابع رشد فردی است.