شکسته شدن یکی از دیوارهای شیشه‌ای فروشگاه اپل در نیویورک

فروشگاه شیشه‌ای اپل در خیابان پنج نیویورک، در واقع جلوه‌ای است از اقتدار و حس زیبایی‌شناسی و حتی نماد اپل.

اما روز سه‌شنبه ظاهرا یک ماشین برف‌روب، یکی از قالب‌های شیشه‌ای عظم این فروشگاه را شکست. جزئیات حادثه هنوز مشخص نیست.

سابق بر این دیواره‌های این فروشگاه از ۹۰ قطعه شیشه‌ای کوچک‌تر تشکیل شده بودند، اما چند سال پیش، برای ایجاد زیبایی و حس یکپارچگی بیشتر این قطعات تعویض شدند و جای خود را به ۱۵ قطعه  ۱۰ متری دادند. هزینه این تعویض ۶٫۷ میلیون دلار بود.

البته برای شرکتی که ۱۴۰ میلیارد دلار سرمایه نقد دارد، عوض کردن یکی از این شیشه‌های که ۴۵۰ هزار دلار آب خواهد خورد، کاری ندارد، تنها مشکل، زمان لازم برای چنین تعویضی و زشت شدن فروشگاه در این مدت است که آن هم به صورت متناقض ممکن است با روی زبان افتادن فروشگاه در رسانه‌ها به سود اپل تمام شود!

1-23-2014 4-58-56 PM

1-23-2014 4-57-48 PM

1-23-2014 4-57-29 PM