مردی که دستی در قوزک پا داشت! - یک پزشک
بلیط چارتر
12-17-2013 11-51-59 PM
پزشکی و علوم زیستی

مردی که دستی در قوزک پا داشت!

دست «ژیائو وی» در یک حادثه کاری جدا شده بود، اما امکان پیوند زدن آن در همان زمان وجود نداشت، چون میزان صدمه شدید بود و بازوی او تقریبا صاف شده بود.

بنابراین پزشکان برای اینکه دست را زنده نگاه دارند، دست را به قوزک اون پیوند زدند تا با استفاده از جریان خون پا، زنده بماند.

12-17-2013 11-51-41 PM

یک ماه بعد، پزشکان بعد از روبراه کردن وضعیت بازوی آقای «وی»، دست به جای اصلی خودش مهیا شد.

آقای «وی» هنوز هم لازم است که تحت چند عمل دیگر قرار بگیرد، اما پزشکان امیدوارند که عملکرد کامل دست او، احیاء شود.

12-17-2013 11-51-24 PM

شرایطی مثل این، تقریبا نادر هستند و پزشکان چینی که در جراحی میکرو تجربه زیادی دارند، به خوبی از پس آن برآمدند.

منبع

 

 

در بحث شرکت کنید

 • 337
  240

  ببینم دکتر جان تکلیف اعصاب قطع شده ی دست چی میشه؟
  یعنی چی آخه؟ مگه گیلاسه که پیوند میزنن؟ تازه مهارت هم دارن؟

 • 311
  250

  بیمه حساب میکنه؟!!!!
  مثل اینجا؟!!!!!!!!!

 • 94
  520

  حاجی از این پشت ریدم به خودم خدا این جراح هارو از زمین کم نکنه ناموسا :((