قضاوت‌های اخلاقی قابل تغییرند … به وسیله میدان مغناطیسی!

برای اینکه قضاوت اخلاقی کنیم، نیاز به این داریم که نیات افراد را بسنجیم. به این توانایی، «تئوری ذهن» گفته می‌شود. برای مثال اگر ببینیم که یک شکارچی در طی یک شکار به دوستش شلیک می‌کند، ما برای اینکه در مورد این شکارچی قصاوت کنیم، نیاز داریم که بدانیم در ذهن شکارچی چه گذشته است، آیا او پیش خودش به دوستش حسادت می‌کرده و از روی عمد به او تیراندازی کرده است و یا اینکه او اشتباها، دوستش را با شکار، عوضی گرفته.

در مقاله جالبی که در سایت MIT، منتشر شده است، نوشته شده است که با دخالت و ایجاد مزاحمت در کار قسمت خاصی از مغز، می‌توان روی قصاوت شخص تأثیر گذاشت.

مطالعات قبلی نشان داده بودند که که قسمتی از مغز واقع در پیوستگاه لوب گیجگاهی و آهیانه TPJ، وقتی در مورد نیات و افکار و باورهای دیگران فکر می‌کنیم، به شدت فعال می‌شود.

در پژوهش تازه، دانشمندان موفق شدند، به شیوه خاصی مزاحم عملکرد این قسمت مغز شوند. آنها با کمک یک میدان مغناطیسی روی پوست سر، توانستند جریان الکتریکی در این ناحیه به وجود آورند. وقتی این کار انجام شد، قضاوت‌های اخلاقی اشخاص هم مختل شد.

بیشتر ماها تصور می‌کنیم که قضاوت‌های اخلاقی‌مان، یک فرایند ثابت و غیرقابل تغییر هستند، اما حالا دانشمندان نشان داده‌اند که به راحتی می‌توان با یک میدان مغناطیسی و با تحت تأثیر قرار دادن ناحیه‌ای از مغزمان که در بالا و پشت گوش قرار دارد، این قضاوت‌ها را تحت تأثیر قرار داد!