مقالات ژرف

topnews اسلایدشو برش‌هایی کوتاه از تاریخ تاریخ مقالات ژرف

۱۰ قهرمانی که در برابر دیکتاتورها و نسل‌کشی ایستادند

فرانک مجیدی: این موضوع که قتل هر کسی به خاطر تفاوت و عقیده‌اش، مانند جنایتی علیه تمام بشریت است، یک حقیقت انسانی و اخلاقی است. در مقابل، نجات هر نفر از چنگال گرفتاری به چنین مرگی نیز، می‌تواند...

topnews فناوری مقالات ژرف

شبکه‌های اجتماعی و آینده نژاد بشر: سناریوی محو تکاملی در مقابل سناریوی گایا

مقدمه: در این نوشته نویسنده همکارم در یک پزشک -احمد شریف‌پور- نظرات یک پژوهشگر به نام سوزان گرین‌فیلد را بازتاب داده است.
این نوشته همسو با سایر نوشته‌هایی است که پیش از این در یک پزشک خوانده...

تبلیغ متنی شما
topnews فناوری مقالات ژرف

پیشبینی رخدادهای فردا با تحلیل نرم‌افزاری اخبار دیروز و امروز

«در جهان هیچ چیز تازه‌ای وجود ندارد، مگر تاریخی که شما چیزی درباره‌اش نمی‌دانید.»
هری ترومن
«ما از تاریخ آموخته‌ایم که ما از تاریخ نمی‌آموزیم.»
هگل
«تاریخ خود را تکرار نمی‌کند، بلکه...