banner-05-900-x-90

عکس‌های تاریخی

عکس‌های تاریخی

گالری عکس- عکس‌های کمتر دیده شده از زندگی روزمره یوری گاگارین

گاگارین- نخستین فضانورد جهان- در سال ۱۹۶۸، هنگامی که مشغول پرواز یا میگ ۱۵ بود، دچار حادثه بود و درگذشت، اما افسانه او ادامه دارد.
بیشتر ما، تنها عکس‌ها او که مربوط به مأموریت فضایی او هستند را...