دایرة المعارف بیماری‌ها

دایرة المعارف بیماری‌ها

قبل از زایمان، خانم‌ها چه مراقبت‌هایی باید بشوند؟ خطرات دوران حاملگی چیست؟ چه خانم‌هایی نباید باردار شوند؟

مراقبتهای پره ناتال
به معنی مراقیتهای قبل از زایمان و در حین زایمان در زنان باردار است. این مراقبتها ۲ هدف عمده را دنبال می‌کنند:
۱- پیدا کردن خطرات دوران بارداری
۲- رفع کردن خطرات در صورت امکان...

بیماری‌های قلب و عروق دایرة المعارف بیماری‌ها

آیا درد سینه شما، ناشی از بیماری قلبی است؟

همانند دیگر بیماری ها، بخش عمده ای از توانایی پزشک در تشخیص بیماری های سیستم قلبی – عروقی، کاملاً به گرفتن شرح حال بالینی دقیق و تفسیر صحیح آن بستگی دارد. با گرفتن یک شرح حال دقیق پزشک...

بیماری‌های قلب و عروق دایرة المعارف بیماری‌ها

فیزیولوژی گردش خون عمومی – گردش خون ریوی – پاسخ قلب و عروق به فعالیت

سیستم قلبی – عروقی طبیعی قادر است جریان خون مناسب را، در طیف گستردهای از شرایط مختلف، برای تک تک اعضاء و بافتهای بادان فراهم نماید. این امر با حفظ
فشار خون در محدوده طبیعی حاصل میشود تا...

بیماری‌های قلب و عروق دایرة المعارف بیماری‌ها

فیزیولوژى گردش خون کرونر

انقباضی و کشش دیواره میزان کشش دیواره طبق قانون لاپلاس مستقیماً به فشار سیستولیک و اندازه قلب و به طور معکوس با ضخامت دیواره بستگی دارد. (فشار خون × شعا ۶) کشش دیواره = رحو (فتتار حول x تسعاع ) –...