معرفی کتاب

معرفی کتاب

معرفی کتاب (و البته فیلم): پرواز بر فراز آشیانۀ فاخته

رمانى از کن کیزى (١٩٣۵-۲۰۰۱) ، نویسندۀ امریکایى، که در ١٩۶٢ منتشر شد. گویندۀ داستان، شخصى که خودش در تیمارستان بسترى است، با اولین جملاتش حال و هواى کابوس‌وار این تیمارستان و حوادث کتاب را براى...

تبلیغ متنی شما