banner-900-x-90
روزنوشت

جامعه نخبه‌کش

اول: چان به جانمان کنند ، ایرانی هستیم
، آن هم از نوع معتقد به تئوری توطئه:
در این راستا توجه کنید به پست”چرا
نباید به کنسرت شجریان رفت.“البته غرضم از لینک به این نوشته ، تنها
ذکر یک نمونه...

روزنوشت

۵٫۹ یا ۹٫۵ ریشتری؟

۵٫۹ یا
۹٫۵ ریشتری؟
شدت زلزله اخیر در قشم را بعضی
سایتها ۹٫۵ ریشتر نوشته بودند که
مایه تعجب من شد. سایت روزنامه
آسیا و سایت خبرگزاری میراث فرهنگی از جمله این سایتها بودند. به هیچ کدام
اعتماد...

روزنوشت

رز باد

اگر ما نخواهیم شاهکارهای سینمای
دنیا را از تلویزیون ببینیم ، باید چه کار کنیم؟! این بار قرعه به نام اثر ماندگار
“اورسون ولز” خورده.امروز در برنامه صد فیلم شبکه ۳ سیما فیلم
همشهری کین، پخش...