کتاب پول یا زندگی شما

کتاب پول یا زندگی شما گوناگون

فصل دوم کتاب «پول یا زندگی شما»: پول آن چیزی نیست که می‌نماید و هیچ‌وقت هم نبوده است

چند روز پیش فصل اول کتاب «پول یا زندگی شما» را در یک پزشک خواندید. این کتاب به لطف آقای محمد جواد محبی، نویسنده وبلاگ «یک ریال» ترجمه و تلخیص شده و قالب چند پست، در اختیار خوانندگان خوب «یک پزشک»...

کتاب پول یا زندگی شما گوناگون

فصل اول کتاب «پول یا زندگی شما»: تله مالی: نقشه راه قدیمی پول

چند روز پیش مقدمه کتاب «پول یا زندگی شما» را در یک پزشک خواندید. این کتاب به لطف آقای محمد جواد محبی، نویسنده وبلاگ «یک ریال» ترجمه و تلخیص شده و قالب چند پست، در اختیار خوانندگان خوب «یک پزشک»...

کتاب پول یا زندگی شما گوناگون

هدیه «یک پزشک»: انتشار رایگان فصل به فصل یک کتاب خوب درباره مدیریت امور مالی شخصی

با پیشنهاد و تلاش آقای محمد جواد محبی، در قالب چند پست، ترجمه یک کتاب خوب در مورد مدیریت امور مالی شخصی را در «یک پزشک» خواهیم خواند. آقای محبی نویسنده وبلاگ خوب «یک ریال» هستند. از ایشان...

تبلیغ متنی شما