تنها صداست که می‌ماند

تنها صداست که می‌ماند

تنها صداست که می‌ماند:‌وینستون چرچیل

چرچیل که برای بریتانیایی‌ها، یک قهرمان دلسوز و ثابت‌قدم تاریخی است، در حافظه تاریخی نه‌چندان خوب خاورمیانه‌ای‌ها، یک استعمارگر باهوش بیش نیست.
کسی چه می‌داند شاید اگر چرچیل نبود، سرنوشت...