بدون فید

بدون فید نوستالژی‌های مطبوعاتی

زمانی که هنوز برج‌های تجارت جهانی نیویورک در حال ساخت بودند

در آذر ماه سال ۱۳۴۹ مجله دانشمند ۶ صفحه را به مقاله‌ای در مورد ساخت برج‌های تجارت جهانی اختصاص داده بود. در آن زمان هنوز دو سال به زمان افتتاح برج‌ها باقی مانده بود.

 

تبلیغ متنی شما