کتاب معجزه شکرگزاری

ادبیات کتاب معجزه شکرگزاری

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت پانزدهم

کتاب معجزه شکرگزاری
نوشته «راندا برن»
مترجم: وامق عسکری
ویراستار: «غلامحسین سالمی»
نشر صدای معاصر

روز بیست و هفتم :
آیینه‌ی شگفت‌انگیز
ظاهر موجودات هماهنگ با احساسات‌شان دچار دیگرگونی...

تبلیغ متنی شما