آرشیو مطالب دسته ‘کتاب معجزه شکرگزاری’
۲۶ آبان ۱۳۹۱

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت آخر

Magic4422

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصر آينده‌ شما شما زندگيِ خود را مي‌سازيد و قدرشناسي وسيله‌اي است در وجودتان تا زندگيِ بسيار جالب و شگفت‌انگيزي را براي خود رقم بزنيد. ...

بیشتر بخوانید ...
۱۹ آبان ۱۳۹۱

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت پانزدهم

Magic4422

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصر روز بيست و هفتم : آيينه‌ي شگفت‌انگيز ظاهر موجودات هماهنگ با احساسات‌شان دچار ديگرگوني مي‌شود و از اين روست كه ما افسون و زيبايي را در ...

بیشتر بخوانید ...
۱۲ آبان ۱۳۹۱

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت چهاردهم

Magic4422

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصر روز بيست و پنجم : اشاره‌ شگفت‌انگيز زندگي يك جور بازيگوشي ست ... ما به بازي نياز داريم تا دوباره دنياي پيرامون‌مان را كشف كنيم. فلورا ...

بیشتر بخوانید ...
۵ آبان ۱۳۹۱

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت سیزدهم

Magic4422

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصر   روز بيست و سوم : هواي دلپذيري كه تنفس مي‌كنيد اين مسأله كاملاً حقيقت دارد كه يك روز براي قدم زدن در هواي فرحبخش صبحگاهي از خانه ...

بیشتر بخوانید ...
۲۱ مهر ۱۳۹۱

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت دوازدهم

Magic44222

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصر روز بيست و يكم : نتايج باشكوه شما پيش از خوردن غذا، شُكر مي‌كنيد. ولي من پيش از هر كنسرت، اُپرا، بازيِ پانتوميم، گشودن هر كتاب، تماشاي هر ...

بیشتر بخوانید ...
۱۴ مهر ۱۳۹۱

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت یازدهم

Magic44222

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصر روز نوزدهم : رد پاهاي مثبت هر روز صدها بار به خودم يادآوري مي‌كنم كه زندگيِ‌ دروني و بيروني‌ام به كاركردِ افراد بسياري وابسته است، چه ...

بیشتر بخوانید ...
۷ مهر ۱۳۹۱

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت دهم

Magic44222

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصر روز هفدهم : راهكار افزايش درآمد در جهان هستي، هيچ رويداد اتفاقي يا حادثه‌اي وجود ندارد. هيچ اتفاقي نمي‌افتد مگر آنكه اراده‌ي كسي بر رخ ...

بیشتر بخوانید ...
۳۱ شهریور ۱۳۹۱

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت نهم

Magic442

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصر روز پانزدهم : روابط‌تان را به گونه‌اي معجزه‌آسا بهبود بخشيد اگر روابط شما با شخص يا اشخاصي سرد است و يا روابط‌تان با آنها به شكست ...

بیشتر بخوانید ...
۱۷ شهریور ۱۳۹۱

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت هشتم

Magic442122

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصر روز سيزدهم : تماميِ آرزوها‌تان را به واقعيت تبديل كنيد تخيل، يك قاليچه‌ي پرنده‌ي واقعي است. نورمن وينسنت پيل (1898-1993) نويسنده اگر ...

بیشتر بخوانید ...
۱۰ شهریور ۱۳۹۱

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت هفتم

Magic442122

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصر روز يازدهم : يك صبح فرحبخش بامدادان كه از خواب برمي‌خيزيد، از اين كه زنده‌ايد، مي‌انديشيد، لذت مي‌بريد و عشق مي‌ورزيد احساس خوشبختي ...

بیشتر بخوانید ...
۳ شهریور ۱۳۹۱

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت ششم

Magic4422

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصر روز نهم : پول رُبا تنها با قدرشناسي است كه زندگي پُربار مي‌شود. ديتريش بون هوفر (1906-1945) كشيش آيين لوتر قدرشناسي گنج، و شكوه و شكايت ...

بیشتر بخوانید ...
۲۷ مرداد ۱۳۹۱

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت پنجم

Magic44

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصر روز هفتم : راه‌های خروج از منفی بودن یک انسان قدرشناس در تمام حالات سپاسگزار است. هر موقعیت منفی، خواه یک رابطهٔ پُر دردسر باشد یا ...

بیشتر بخوانید ...
۲۰ مرداد ۱۳۹۱

کتاب معجزه شکرگزاری – قسمت چهارم

Magic44

کتاب معجزه شکرگزاری نوشته «راندا برن» مترجم: وامق عسکری ویراستار: «غلامحسین سالمی» نشر صدای معاصر روز پنجم : ثروت، پاداش شکرگزاری شکرگزاری ثروت است و شکایت، فقر. کریستین ساینس هیمنال اگر در زندگیِ شما کمبود پول وجود دارد، دقت کنید ...

بیشتر بخوانید ...