داستان کوتاه

داستان کوتاه گوناگون

داستان کوتاهی از برانیسلاو نوشیج: آدم شلوار به پا

با آنـکه‌ مـمکن‌ اسـت‌ عجیب به نظر بیاید، واقعیت این است که کافی است انسان از دامن‌پوشی درآید تا‌ بـی‌درنگ به موجودی مردانه‌تر و مصمم‌تر مبدل شود. این واقعیتی است انکارناپذیر، که سراسر‌...

داستان کوتاه گوناگون

داستان کوتاه «دست راست» از آلکساندر سولژنیتسین

آلکساندر سولژنیتسین
(۱۹۱۸-۲۰۰۸)
دوره‌ی کودکی و جوانی را در منطقه‌ی دون گذراند و تحصیلات خود را در دانشگاه راستوف مسکو در رشته‌ی ریاضی و فیزیک به پایان برد، سپس به وسیله‌ی مکاتبه در انستیتوی...