از جولای سال بعد، همه گوشی‌هایی که در کالیفرنیا به فروش خواهند رسید باید مدار از کاراندازی از راه دور داشته باشند!

در نتیجه تلاش‌های سناتور ایالت کالفرنیا -مارک لنو- قانونی به تصویب رسیده است که با دستور فرماندار ایالت کالیفرنیا -جری براون- از جولای سال بعد باید اجرایی شود و بر اساس آن همه گوشی‌های تازه‌ای که به فروش خواهند رفت باید مدار قتل (از کاراندازی) از را دور داشته باشند.

به این ترتیب در صورت به سرقت رفتن یک گوشی، با فرمان صاحب اصلی آن، همه اطلاعات آن پاک خواهند شد و گوشی از کار خواهد افتاد. البته در صورت اینکه گوشی به صاحبش برگردد، با فرمان دیگری گوشی باید مجددا قابل استفاده بشود.

در نگاه اول این قانون و الزام تولیدکننده‌ها و خرده‌فروشان به این کار، مناسب به نظر می‌رسد، هر چند با استفاده از ترفندها و اپلیکیشن‌هایی شاید نیاز به این کار نباشد، اما خواه ناخواه هر سال به علت بی‌توجهی بسیاری از کاربران به مسائل امنیتی مشکلات زیادی به وجود می‌آید.

8-26-2014 9-10-49 PM

دقیقا مشخص نیست که کاربران خواهند توانست این ویژگی را در صورت عدم علاقه، خاموش کنند یا نه. در ضمن اصولا در مورد خود فناوری توضیحی داده نشده است.

ایالت مینسوتا هم از جولای سال ۲۰۱۵، قانونی مشابهی را اجرا خواهد کرد.

منبع