بیل گیتس یک کاربر ردیت را غافلگیر کرد و بابا نوئل‌اش شد!

سال ۲۰۰۹، یکی از کاربران ردیت، با الهام از یکی از سخنرانی‌های TED، با عنوان «چطور خوشبختی را بخریم»، سایت redditgifts را راه انداخت. در این سایت هر کاربر برای خود، کاربر دیگری انتخاب می‌کند، تا آن کاربر تبدیل به بابا نوئلش شود و بسته به سلیقه خود هدیه‌هایی برای او بخرد.

چه کسی است که از هدیه گرفتن بدش بیاید، انتظار برای هدیه و باز کردن جعبه هدیه، لطف خاص خود را دارد، در سال ۲۰۱۲، حدود ۴۴ هزار نفر از ۱۳۰ کشور دنیا در این برنامه شرکت کردند.

اما امسال تا امروز بیش از ۱۲۱ هزار هدیه فرستاده شده است و ۱۶۰ کشور دنیا در برنامه شرکت کرده‌اند!

یکی از کاربران ردیت، با نام کاربری NY1227 هم امسال منتظر هدیه‌اش بود، بابا نوئل او شخصی به نام بیل بود.

وقتی هدیه را دریافت کرد بسیار خوشحال شد، بسته حدود یک و نیم کیلوگرم وزن داشت، با باز کردن هدیه او نخست عروسک یک گاو را پیدا کرد.

12-19-2013 5-45-40 PM

یک کتاب از نشنال جئوگرافیک هم چیز دیگر در هدیه بود.

12-19-2013 5-45-59 PM

چیز دیگر یک کارت هدیه به یک بنیاد خیریه بود.

اما عکسی که او در انتها پیدا کرد، واقعا غافلگیرکننده بود:

عکسی که در آن بیل گیتس دیده می‌شد.

12-19-2013 5-46-17 PM

بله! بابا نوئل این کاربر ردیت، کسی نبود به جز بیل گیتس!

12-19-2013 5-46-46 PM


چیزهای خوب را باید کلون کرد، شاید روزی ما در ایران هم بتوانیم چنین سایتی راه بیندازیم، چه برای کاربران عادی، چه برای یک کارکرد اضافه خیرانه.

منبع