آسمان‌خراش‌ چرخان دوبی

عرب‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس از هیچ کاری برای ایجاد جذابیت
توریستی رویگردان نیستند. هر روز خبری در این زمنیه به گوش می‌رسد ، یک روز جزایر
مصنوعی و روز دیگر موزه به سبک لوور اعراب.

امروز تصاویری در سایت CNET دیدم که
حاکی از این هستند که ، قرار است آسمان‌خراش چرخانی در دوبی ساخته شود.

 Free Image Hosting at allyoucanupload.com

این آسمان‌خراش طوری ساخته خواهد شد که هر طبقه‌اش به طور مجزا
حرکت کند و به این ترتیب و با افزودن جلوه‌های نوری ، در هنگام شب ، زیبایی خاصی هم
برای ساکنانش و هم برای مشاهده‌کنندگان بیرونی خواهد داشت.

ساختمان یک محور مرکزی خواهد داشت که به روش مرسوم بنا خواهد
داشت ، در پیرامون این محور مرکزی قطعات پیش‌ساخته طبقات قرار خواهند گرفت. برای
تأمین انرژی لازم برای حرکات طبقات از توربین افقی بادی استفاده خواهد شد.

 Free Image Hosting at allyoucanupload.com

بیشتر ساختمان‌های شیک و با معماری جالب توجه دوبی از سال ۲۰۰۰
به بعد ساخته شده‌اند.

خواه این پروژه عملی شود و خواه نه ، وجود چنین نقشه‌هایی حاکی
از عزم و اراده اعراب برای جلب هر چه بیشتر توریست‌ها و مبدل کردن دوبی و شهرهای
مشابه به بهشت جهانگردان است.

دیدن این ویدئوی یوتیوب ، تصویر بهتری از این بنا به دست خواهد
داد: